Rozvrh cvičení v sále C1

Rozvrh cvičení v sále C2

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Nedeľa