DEEPWORK

Deepwork je atletický tréning založený na princípoch Yin a Yang, v ktorom ide o vytváranie
harmónie. V Deepworku má každý pohyb dve fázy – fázu napätia a fázu relaxu. Dynamické pohyby
tak striedajú statické výdržové pozície; silové cvičenia sa striedajú s kardio cvičeniami. Deepwork je
komplexný, dynamický a intenzívny.

Prihlasovanie na FB profile – Marcela Slimakova