Funkčný tréning

Funkčný tréning predstavuje cvičenia, ktoré majú priamu spojitosť s aktivitami a pohybmi z každodenného života ako napr. drep, výpad, jednoduché poskoky. Ide o prirodzené pohyby, ktoré vykonávame každý deň a ani si ich sami neuvedomujeme.  Pri funkčnom tréningu sa zameriavame na komplexné pohyby, pri ktorých sa zapája viac svalových partií naraz. Ak sa chcete cítiť zdravo pri bežných činnostiach, funkčný tréning je správna voľba, ktorá smeruje k Vášmu fyzickému zdraviu. 

Prihlasovanie alacademy.onlinefit.sk