Detský tábor polície 2020

Športové centrum eL Academy v spolupráci s Odborovým zväzom polície v SR pri Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Pezinku každoročne organizuje Tanečnú zábavu, z ktorého výťažok je použitý na charitatívnu vec. Nebolo tak ani tento rok, všetky vyzbierané peniaze z tomboly boli použité na Protidrogový vlak, ktorý by mal zavítať k nám do Pezinka už tento rok. eL Academy sa svoj výťažok rozhodlo dať na Detský tábor pre 15 detí, z čoho 10 detí bolo z Domova sociálnych služieb v Pezinku a 5 detí bolo zo sociálne slabších rodín, ktorých rodičia si tento tábor nemohli dovoliť zaplatiť zo svojho rodinného rozpočtu. Spoločne s Odborovým zväzom polície v SR pri Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Pezinku a Mestskou políciou Pezinok sme zorganizovali dva turnusy denného letného tábora.Za dôveru rodičov aj napriek ťažkej situácií veľmi pekne ďakujeme.