Pohybovo-relaxačný pobyt vo Vysokých Tatrách

Pýtate sa nás, ako prebehol tento pobyt v Tatrách?  Bolo výborne a už teraz sa tešíme na ten v máji roku 2020☺ Našim cieľom bolo zabudnúť na starosti, prácu a užiť si chvíle pre seba a pre rodinu.  Vďaka hotelu Hubert – Gerlachov https://www.hotel-hubert.sk/, Asána Joge a World Jumpingu sa nám to podarilo.