WORLD JUMPING
MOLETKY A ZAČIATOČNÍCI

Myslíte si, že na hodinách WORLD JUMPINGU nebudete stíhať, nakoľko máte o pár kíl na viac?
Chcete začať od úplného začiatku a učiť sa jednoduché poskoky? Práve pre Vás sú určené tieto
hodiny, na ktorých postupne spaľujete nadbytočné tuky a Vaša postava sa začína formovať.

Prihlasovanie alacademy.onlinefit.sk