KRUHOVÝ TRÉNING

Kruhový intervalový tréning v skupine je silovo – kondičné cvičenie vhodné pre všetkých.
Jeden tréning je zložený z niekoľkých „kruhov“ , pričom každý obsahuje 6 – 12 cvikov
(stanovíšť), ktoré sa vykonávajú jeden po druhom. Na jednotlivých stanovištiach sa cvičí s
vlastnou telesnou váhou alebo sa využíva jednoduché náčinie (fit lopta, bossu, stepper, činky,
TRX, medball….)
Každý cvik je možné prispôsobiť každému podľa jeho schopností a možností.

Na tréning je potrebné sa vopred prihlásiť cez www.moovass.com
, alebo mailom: zuzanatrening@gmail.com